ZIBO rugvormers met erosiekleppen

P17-2676661321 (1)

De aardappelteelt en andere ruggenteelten staan bekend als erosiegevoelige teelten. Water kan zich concentreren tussen de ruggen waarna dit versneld wegstroomt. Dit snel stromende water voert o.a. bodemdeeltjes en gewasbeschermingsmiddelen met zich mee. Vooral tijdens het voorjaar, wanneer de akkers nog onbedekt liggen, is de impact van regenbuien groot.

De akkers zijn dan extra gevoelig voor bodemerosie. ZIBO rugvormers met erosiekleppen van Zinger Mechanisatie gaan deze erosie tegen.

 De erosiekleppen van de ZIBO rugvormers zijn voorzien van hydraulisch bediende kleppen, waarbij tussen de ruggen aarde wordt geschraapt. Hierdoor worden waterdrempels tussen de ruggen gecreëerd. Naast de bestrijding van erosie hebben de ZIBO rugvormers met erosiekleppen eveneens een opbrengstverhogend effect.

In verschillende proeven is de positieve invloed tot uitdrukking gekomen. Er spoelt minder water af wanneer er drempels werden aangelegd. De efficiëntie is het grootst in het begin van het seizoen. Metingen tonen aan dat de bodem vochtiger is indien er drempels tussen de ruggen liggen. De drempels zorgen voor een betere infiltratie van het water in de bodem. Dit resulteert in een betere verdeling van het water over het perceel en daarmee een regelmatige groei van het gewas.

P17-2676661321 (1)