Beschrijving

ZIBO rugvormer Type Super met hoge bodemvrijheid, waardoor minder gewasbeschadiging.

Zelf instelbare aanaardkappen met als resultaat grote en stabiele ruggen met veel volume inhoud.

De machine kan zowel ingezet worden direct na het planten met tussenplaten als in een vol gewas. De bodemvrijheid van de machine is groot dat men vrijwel het gehele seizoen hiermee kan werken.

Vele voordelen met de ZIBO rugvormer type Super:

  • Grotere rug volume, dus minder groene knollen.
  • Stevige rug, dus minder snel uitdrogen (betere vochthuishouding)en de rug blijft het gehele seizoen goed intakt.
  • Men kan in een vroeger stadium beginnen en men kan later stoppen. (Breed inzetbaar op verschillende tijdstippen)
  • Inzetbaar tot kort voor het sluiten van gewas (De rug warmt hierdoor sneller op, waardoor de aardappelen eerder uitgroeien).
  • Bij veel neerslag blijft de rug beter intact
  • Temperatuur loopt in de rug niet zo snel op in de zomer bij een warme periode, daardoor zijn de aardappelen in de bewaring rustiger.
  • Mogelijkheid om onkruid in 1 keer onder te werken, hierdoor behoorlijke besparing op spuitkosten

Voordelen bij oogst:

  • Door constante vorm van de rug beter klapwerk, geen last meer van stenen en minder stropen van loof voor de schijven.
  • Minder beschadiging door bolle rug.
  • Minder beschadiging in de rooimachine door grotere hoeveelheid grond op 1e mat.

De Type super is leverbaar in 4 en 8 rijige machine voor lichte en middelzware grondsoorten.

De aardappelteelt en andere ruggenteelten staan bekend als erosiegevoelige teelten. Water kan zich concentreren tussen de ruggen waarna dit versneld wegstroomt. Dit snel stromende water voert o.a. bodemdeeltjes en gewasbeschermingsmiddelen met zich mee. Vooral tijdens het voorjaar, wanneer de akkers nog onbedekt liggen, is de impact van regenbuien groot. De akkers zijn dan extra gevoelig voor bodemerosie. ZIBO rugvormers met erosiekleppen gaan deze erosie tegen.

De erosiekleppen van de ZIBO rugvormers zijn voorzien van hydraulisch bediende kleppen, waarbij tussen de ruggen aarde wordt geschraapt. Hierdoor worden waterdrempels tussen de ruggen gecreëerd. Naast de bestrijding van erosie hebben de ZIBO rugvormers met erosiekleppen eveneens een opbrengstverhogend effect. In verschillende proeven is de positieve invloed tot uitdrukking gekomen. Er spoelt minder water af wanneer er drempels werden aangelegd. De efficiëntie is het grootst in het begin van het seizoen. Metingen tonen aan dat de bodem vochtiger is indien er drempels tussen de ruggen liggen. De drempels zorgen voor een betere infiltratie van het water in de bodem. Dit resulteert in een betere verdeling van het water over het perceel en daarmee een regelmatige groei van het gewas.

Eventueel leverbaar met: tussenplaten, volledig kunststof glijplaten & sproeisporenframe

Video's

Vrijblijvend een offerte voor dit product aanvragen: