Investeren in precisie en duurzame landbouw nu extra interessant

DSC06138_LR

Subsidiemogelijkheden tot 75 procent

BORGER – Dankzij het Europese Economische coronacrisis Herstelfonds verhoogt het Ministerie van LNV de subsidies op duurzame landbouwinvesteringen naar een ongekend hoog percentage van 60-75 procent. Normaliter bedragen subsidies op investeringen in duurzame landbouw niet meer dan 40 procent. Het Economisch Herstel Fonds (EHF) stelt Nederland voor zogenaamd ‘groen-economisch’ herstel in totaal 52,4 miljoen euro ter beschikking. De maatregelen voor het herstel moeten aansluiten bij de milieu-en klimaatafspraken van de Europese Unie.

Toekenning met puntensysteem
De aanvraagperiode loopt via mijn RVO van 6 december 2021 tot en met 14 februari 2022. Met een puntensysteem beoordeelt RVO of de aanvrager in aanmerking komt voor subsidie die 60 procent van het totale investeringsbedrag bedraagt en voor jonge landbouwers (tot 40 jaar) 75 procent. Wanneer er overtekening plaatsvindt van het budget zullen de aanvragen met het laagste aantal punten niet gehonoreerd worden.

Akkerbouwlijst
Investeringen in precisielandbouw, natuurinclusieve landbouw en kringlooplandbouw voldoen aan de voorwaarden. Op de lijst van investeringen die toepasbaar zijn in de akkerbouw komen bijvoorbeeld landbouwmachines met GPS-besturing, opbrengst- en NIRS meting voor, maar ook machines voor niet kerende grondbewerking en veldrobots ter bestrijding van onkruid.

Ziezo, duurzaam met ZIBO
Het machine-assortiment van ZIBO voldoet op vele fronten aan voorgenoemde specificaties. ZIBO schoffelmachines, ZIBO granulaatstrooiers, ZIBO kunstmestunits en ZIBO pneumaatzaaimachines, allen voorzien van GPS, vallen binnen categorie A: ‘Precisielandbouw en Smart farming’. Deze ZIBO machines kunnen bovendien worden uitgebreid met taakkaarten. ZIBO sleuvenfrezen en ZIBO rugvormers met erosiekleppen vallen binnen subsidiecategorie C: ‘Water, droogte, verzilting’.

Bekijk hier de investeringslijst voor subsidie ten behoeve van groen economisch herstel >>

Meer informatie:

Zinger Mechanisatie B.V., dhr. Hendrik Zinger of Fré Wolf, tel. +31 (0)599 23 44 18

Vraag hier de ZIBO prijslijst aan

DSC06138_LR