ZIBO Pol ondergrondploeg

ZIBO_Pol_Ondergrondploeg_7-1030x685

Zinger Mechanisatie heeft haar grondbewerkingsprogramma uitgebreid met de ZIBO Pol ondergrondploeg, vernoemd naar de ontwikkelaar van deze ondergrondse strokenploeg: Henk Pol. Pol teelt al 20 jaar succesvol maïs op onbewerkte grond. In samenwerking met Zinger Mechanisatie verfijnde Pol de ondergrondploeg voor de maisteelt, waarmee stroken onder de grond worden geploegd. Hiermee wordt een rug gecreëerd waarin het maiszaad wordt gezaaid.

‘Meerjarige praktijkproeven bevestigen de voordelen’, aldus Pol. ‘Het is een duurzaam teeltsysteem. Maistelers ondervinden geen last van regen of droogte. Door de hogere temperatuur in de rug maken maisplanten een voorspoedige start. Doordat de grond niet wordt geploegd, wordt bespaard op tijd en brandstof, terwijl de mineralen bovenin de bouwvoor direct beschikbaar zijn.’

Met de ZIBO Pol Ondergrondploeg wordt onder de zode een rug gemaakt en de onbewerkte bovenlaag ligt tegen de helling van de rug. Het water kan zo gemakkelijk weglopen van het zaad en wegtrekken tussen de rijen mais. De rest van de bodem wordt niet bewerkt via deze innovatieve techniek, wat resulteert in een vruchtbare bodem met behoud van organische stof en actief bodemleven. Door de beperkt kerende grondbewerking is de nitraatuitspoeling ook lager in vergelijking met traditioneel geploegd. De breedte van de schoffel boven de ploegjes is aangepast aan de beworteling die zo ruim baan krijgt en optimaal kan ontwikkelen.

Technische specificaties:

 • Ploegdiepte 25-30 cm
 • Breedte van de strook 35 cm
 • Dikte van de niet bewerkte zode 10 cm
 • Ploeg bewerkt een laag van 17 cm

Bemestingsadvies:

 • Fase 1: Physiostart NP/P Plus bij het zaad voor maximale beginontwikkeling en beworteling boven in de rug tussen de zode
 • Fase 2: vloeibare kunstmest (NPK) Op de helling van de losse rug onder de zode voor verdere uitgroei en plantgezondheid
 • Fase 3: drijfmest rijenbemesting geïnjecteerd in de zode op de helling van de rug
 • Fase 4: mineralisatie van de losgewerkte grond in de wortelzone van de plant

Voordelen ZIBO Pol Ondergrondploeg:

 • Minder nitraatuitspoeling
 • Mineralisatie op de juiste plek (wortelzone)
 • Behoud van organische stof en bodemleven
 • Betere draagkracht bij oogst en minder structuurschade
 • Weerbaar in natte en droge omstandigheden
 • Geschikt voor grasland en bouwland met een goed geslaagde groenbemester met veel wortels in de bovenlaag.

Zinger Mechanisatie verzorgt de productie van de ZIBO Pol ondergrondploeg; Henk Pol draagt zorg voor de verkoopondersteuning en het in werk stellen van de ondergrondploegen. De positieve resultaten van de ZIBO Pol ondergrondploeg blijven niet onopgemerkt. Tijdens recente beursdeelnames in Hardenberg en Gorinchem toonden loonwerkers veel interesse. Bovendien werd de ZIBO Pol ondergrondploeg woensdag 30 november jl. bekroond met de Innovatie Award van het Innovatiefonds voor Telers tijdens de Tuinbouw Relatiedagen in Venray.

Meer informatie: Zinger Mechanisatie B.V., tel. +31 (0)599 23 44 18.

ZIBO_Pol_Ondergrondploeg_7-1030x685